Türkçe Kaynakça

APA 6. Edisyon sistemine göre hazırlanmıştır)

Güncellenme Tarihi: 01 Temmuz 2020

——. Abdurrahman, (1919). Bediüzzaman’in Tarihçe-i Hayati. Istanbul, Necm-i Istikbal Matbaasi, 1335 

——. Abu-Rabi, İ. M. (2003). (1. Baskı; Kapaklıkaya İ., Asil E., Canpolat V., & Atalar O., trans.) Yolların Ayrılış Noktasında İslâm/Bedîüzzaman Said Nursi’nin Hayatı ve Görüşleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

——. Abu-Rabi, İ. M. (2006). (İ. Kapaklıkaya, Asil E., Atalay O., & Canpolat V., trans.) Âlim ve Düşünür Olarak Bedîüzzaman. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

——. Abu-Rabi, İ. M. (2009). (1. Baskı; Şimşek C. M., trans.) Said Nursî ve Tasavvuf. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

——. Akgündüz, A. (2001). Risale-i Nur Külliyatı’ndan Ezberlenecek Vecizeler. İstanbul: Genç Beyin Yayınları.

——. Akgündüz, A. (2010). Bilinmeyen bir dahi: Bedîüzzaman Said Nursi. İstanbul: Bilge.

——. Akgündüz, A. (2015). Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti,|
OSAV, İstanbul (6 Cilt).

——. Akgündüz, A. (2019). Kızıl Îcâz, (Said Nursi’nin Mantıkla ilgili kitabı), OSAV, İstanbul.

——. Akgündüz, A. (2019). Ta‛lîkât, (Said Nursi’nin eski dönem kitaplarından), OSAV, İstanbul. 

——. Akgündüz, A. (2019). Risâle-i Nur’a İtirazlar ve Cevapları, OSAV, İstanbul.

——. Akpınar, A. (2007). (1. Baskı) Çağı Aydınlatan Nur/Bediüzzaman. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Albayrak, A. (2002). Sosyal değişim sürecinde: Risale-i Nur hareketi. Istanbul: Nesil Yayınları.

——. Albayrak, S. (1973). Son Devrin Islam Akademisi, Dar-ül Hikmet-il Islamiye. Istanbul. 

——. Alpgüvenç, C. (2007a). Bediüzzaman’dan Hastalık Dersleri. İstanbul: Akış Yayınları.

——. Alpgüvenç, C. (2007b). Bediüzzaman’dan İhtiyarlık Dersleri. İstanbul: Akış Yayınları.

——. Armağan, S. (2009). Risale-i Nur’un Dil Özellikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Armağan, S. (2011). Ey Hâkimler! / Türk Hukuk Tarihinde Eskişehir Davası ve Said Nursî’nin Müdafaası. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Arslan, M. (1960). Bediüzzaman Said Nursi ve Din Düşmanları. Maraş

——. Aslan, S. (2005). Şark’ta Bediüzzaman. İstanbul: Bilge Yayınları.

——. Atasoy, G. (2002). Risale-i Nur Nedir? İsranbul: Nesil Yayınları.

——. Atasoy, İ. (2006). (18. Baskı) Zübeyir Gündüzalp/Yolumuzu Aydınlatan Işık. İstanbul.

——. Atasoy, İ. (2009). (8. Baskı) Üstad’ın Manevî Evladı/Fena Fi’n-Nur Mustafa Sungur. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Atasoy, İ. (2010a). (6. Baskı) Bediüzzaman’ın Sır Kâtibi/Mehmed Niyazi Efendi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Atasoy, İ. (2010b). (15. Baskı) Nur’un Büyük Kumandanı/Zübeyir Gündüzalp. İstanbul: Nesil yayınları.

——. Atasoy, İ. (2010c). Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Atasoy, İ. (2011). Van Hayatının En Yakın Şahidi Molla Hamid Ekinci. İstanbul: Nesil Yayınları

——. Badıllı, A. (1987). Risale-i Nur’un Muhtasar Telif ve Neşir Tarihçesi. İstanbul: Timaş A.Ş.

——. Badıllı, A. (1990). Bedîüzzaman Said-İ Nursi, Mufassal Tarihçe-İ hayatı. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Badıllı, A. (1994). Risale-İ Nur’un Kutsi Kaynakları/Tespitleri-Delilleri-Meâlleri. İstanbul: Envar Neşriyat.

——. Badıllı, A. (1997). Bedîüzzaman ve Din Tılsımları. İstanbul: İttihad Yayınları.

——. Badıllı, A. (2006). Güneş Üflemekle Sönmez. İstanbul: İttihad Yayınları.

——. Bahadır, V. (1994a). Nurs Köyünden Dünyaya/Gökyüzünden Bir Beşik. İstanbul: Veli Yayınları.

——. Bahadır, V. (1994b). Gökyüzünden Yeryüzünden Işıklar 2. İstanbul: Veli Yayınları.

——. Bahadıroğlu, Y. (2006). (22. Baskı) Barla’da Diriliş. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Bahadıroğlu, Y. (2008). (23. Baskı) Zindanda Şahlanış. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Bahadıroğlu, Y. (2011a). (28. Baskı) Bediüzzaman Said Nursî/Hayatı-Tefekkürü-Mücadelesi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Bahadıroğlu, Y. (2011b). Kirazlı Mescit Sokağı. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Balcı, R. (2003). (1. Baskı) Yeni Tarihçe-i Hayat: Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı-Davası-Eserleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

——. Balcı, R. (2005). Kalp Ülkesinin Sultanı/Bediüzzaman Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Balcı, R. (2006). (2. Baskı) Bediüzzaman Said Nursi/Kışta Gelen Bahar Müjdecisi. İstanbul: Rehber Yayınları.

——. Balta, A. (2010). (1. Baskı) Hangi Said? İstanbul: Truva Yayınları.

——. Başar, A. (2006). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatı İçin Kavramlar Lûgatı/Kavramlar-Terimler-Anahtar Kelimeler. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Başar, A. (2009a). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Dördüncü Söz’den Dokuzuncu Söz’e. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Başar, A. (2009b). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Onuncu Sözler-Haşir Risalesi. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Başar, A. (2010a). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 1/Sözler/ On Birinci Söz-On İkinci Söz-On Üçüncü Söz. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Başar, A. (2010b). (4. Baskı) Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler II. İstanbul: Zafer Yayınları. 

——. Başar, A. (2011). (5. Baskı) Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler I. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Bayram, F. (2007). İlk Dokuz Söz Üzerine Notlar. İstanbul: Dua Yayınları.

——. Beki, N. (2018). Tefsirde Yeni Yaklaşımlar: Risale-i Nur Örneği. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları.

——. Beki, N. (1999). Kur’an İlimleri ve Tefsir Açısından Bediüzzaman Said Nursi’nin eserleri, Timaş Yayınları, İstanbul.

——. Beki, N. (). Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi Said Nursi, İstanbul.

——. Şerh: Prof. Dr. Niyazi Beki, İ.H. Küçük Vakfı yayınları, İstanbul – 2020

——. Berk, B. (1958). Risale-i Nur Talebelerinin Ankara Davâsının İçyüzü. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

——. Berk, B. (1971). İlmî ve Hukukî Açıdan Nurculuk Dâvâsı. İstanbul: Hikmet Gazetecilik.

——. Berk, B. (1972). İthamları Reddediyorum. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Berk, B. (1973). Zafer Bizimdir. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Berk, B. (1996). (1. Baskı) Bediüzzaman ve Siyaset. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Beşer, F. (1996). Risâle-i Nûr’da Kadın ve Evlilik/İnsan Sevgi Aşk ve Aile. İstanbul: Nûn Yayınları

——. Beyaz, Z. (2012). Kendi Belgeleriyle/Said Nursi ve Nurculuk. İstanbul: Sancak Yayınları.

——. Bilgi, L. (2006). (2. Baskı) Risale-i Nur Okuma Metotları. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Bozgeyik, B. (1992). Güneydoğu Üzerine Oynanan Oyunlar ve Bediüzzaman’ın Mesajı. İstanbul: Risale Yayınları.

——. Bozgeyik, B. (1995). Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Davası-Eseri. İstanbul: Risale Yayınları.

——. Bozgeyik, B. (2009). Çağa İz Bırakan Önderler/Said Nursi. İstanbul: İlke Yayınları.

——. Canan, İ: (2011). İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman’dan Çözümler. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Canan, İ. (2002). Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Canan, İ. (2008). Bediüzzaman’ın Fikri Programı Üzerine Bir Analiz. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Canlı, C., & Beysülen, Y. K. (2010). (1. Baskı) Zaman İçinde Bediüzzaman. İstanbul: İletişim Yayınları.

——. Cebeci, S. (2010). (1. Baskı) Nur Mesleğinden Damlalar. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Cilacı, O. (1997). Risale-i Nur Açısından Dua ve Ubudiyet. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Çağlaroğlu, T. (2010a). (4. Baskı) Canım Üstadım. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Çağlaroğlu, T. (2010b). Aşkın güzellik- Risale-i Nur estetiği. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

——. Çakmak, İ. (2011). Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Kitaplar Bibliyografyası. KÖPRÜ, 115.

——. Duran, B. (2001). İslâm Düşünce Geleneği Açısından Bediüzzaman. İstanbul: Risale-i Nur Enstitüsü Yayınları.

——. Duran, B. (2004). (2. Baskı) İslâm Düşünce Geleneğinde Bediüzzaman’ın Yeri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Dursun, T. (1996). (2. Baskı) Müslümanlık ve Nurculuk. İstanbul: Kaynak Yayınları.

——. Edip, E. (1958). Risale-i Nur Müellifi, Said Nursî, Hayati, Eserleri, Meslegi. Istanbul.

——. Eminler, M. N. (2008). 47 Yıldır Mezar Yeri Tartışılan Nur Üstad. İstanbul: Erguvan Yayınları.

——. Erdağı, M.S. (2007). (3. Baskı) Hatıraların İzinde Bediüzzaman/Menâkıb-ı Bediüzzaman. Ankara: Kitâb-ı Hayat Yayınları.

——. Erdağı, M.S. (2001). Risale-i Nur Külliyatı Kılavuzu, Yeni Zamanlar Dağıtım, Ankara.

——. Erdem, R. (2004). (3. Baskı) Bediüzzaman ve Alperenleri. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Erdem, R. (2007). (2. Baskı) Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Erdem, R. (2011). Davam. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Eren, E. (2011). Bediüzzamanın Hayatı. İstanbul: Muştu Yayınları.

——. Eren, Ş. (1996). Risale-i Nur’dan Orjinal Tespitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Eren, Ş. (2006). (3. Baskı) Risale Notları. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Ertuğrul, H. (2007). (6. Baskı) Eğitimde Bediüzzaman Modeli. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Ertuğrul, H. (2010). (43. Baskı) İnsanlığa Adanmış Bir Ömür/Said Nursî’nin Destanlaşan Hizmeti. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Fergan, E. E. (1952). Risalei Nur Müellifi Bediüzzâman Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği. İstanbul: Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı.

——. Fergan, E. E. (1963). Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk/Tenkid ve Tahlil. İstanbul: Sebilürreşad Neşriyatı.

——. Fergan, E. E. (2006). (2. Baskı) Risale-i Nur Muarızı Yazarların İsnadları Hakkında İlmi Bir Tahlil. İstanbul: İttihad Yayınları.

——. Gadzo, A. (1998). Bediüzzaman Said Nursi/Svjetlost u Poslanicama o Svjetlosti. Bosna-Hersek: Sarajevo.

——. Gazel, G. (2006). Risale-i Nur Işığında Esma-i Hüsna. İstanbul: Gündönümü Yayınları.

——. Gazel, G. (2008). (2. Baskı) Risale-i Nur Işığında Hz. Muhammed (a.s.m). İstanbul: Gündönümü Yayınları.

——. Görmez, İ. (2010). Risale-i Nur Işığında Çocuk Eğitimi/İyi Bir Anne-Baba Nasıl Olmalı? İstanbul: Vihan Yayınları.

——. Güleçyüz, K. (2009). Yüzyıllık Süreçte Said Nursî ve Demokratik Açılım. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Güler, O. (2010). Bediüzzaman’lı Yıllar (1878-1960). İstanbul: Nun Yayınları.

——. Gün, F. (2011). Eşref Edib/Risale-i Nur Müellifi Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği. İstanbul: Beyan Yayınları.

——. Gürler, M. (2010). Bir Üstat Tanıyorum/50. yıl Hatırasına. İstanbul: Norm Yapım ve Yayınları.

——. Güzeldere, S. (1966). Gerçek Bediüzzaman Said Nursi ve Doktrinleri. İstanbul: Toker Yayınları.

——. Hamit, M. A. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Hamza, Bediüzzaman Saidü’n-Nursî’nin Tercüme-i Halinden Bir Hulasa. 

——. Kartal, M. A. (2009). Risale-i Nur’dan İktisadî Prensipler. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Kavukcu, S. (2003). İttihad-ı İslâm/Risale-i Nur’un Mühim Vazifesi. İstanbul

——. Kaya, M. A. (2007). (1. Baskı) Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur Işığında Cihad/Kalp ve Gönüllerin Fethi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Kaygusuz, İ. (2007). (1. Baskı) Nur’un Sadık Kahramanı Zübeyir Gündüzalp/Hayatı-Mefkûresi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

——. Kırıkçı, M. (1995). Bediüzzaman’dan Sosyal Meselelerimiz. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Kırıkçı, M. (2004). İki Cihanın Rahat ve Selametini İsteyenlere/Bediüzzaman’dan Öğütler. İstanbul: Zehra Yayınları.

——. Kırıkçı, M. (2008). Bediüzzaman’ın Hayatından Harikalar. İstanbul: Zehra Yayınları.

——. Kırkıncı, M. (1997). (1. Baskı) İrşad Sahasında Bediüzzaman. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Kırkıncı, M. (1998). Bediüzzaman ve Tasavvuf. Erzurum: EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı) Yayınları.

——. Kırkıncı, M. Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım. Erzurum: Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları.

——. Kısakürek, N. F. (2009). (1. Baskı; S. Ak, ed.) Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı ve Nur Risalesi’nden Parçalar. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

——. Kızılkaya. N. H. (ed.). (2010). Risale Günlüğüm/Risale-i Nur’dan Hikâyeler/Bediüzzaman. İstanbul: Mavi Lale Yayınları.

——. Kileci, M. R. (1998). (2. Baskı) Risâle-i Nur’da Kur’ân Mucizesi/İ’câz-ı Kur’ân. İstanbul: İz Yayınları.

——. Kitapçı, Z. (1989). (1. Baskı) Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi/Kuva-i Milliye Ruhunun Yeniden Ayağa Kaldırılması. Konya: Kuzucular ofset.

——. Kocaoğlu, H. (2009). Risale-i Nur Hizmetinde Bulunan Isparta Kahramanları. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Menek, A. (2011a). (1. Baskı) Nurlu Destan/Bediüzzaman Said Nursî’nin Hayatı ve Talebeleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Menek, A. (2011b). Kürt Meselesi ve Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Mermer, A. (2004). Bediüzzaman’da Marifet ve Tefekkür. İstanbul: Gelenek Yayınları.

——. Mermer, Y. B., & Mermer, A. (1997). Risale- Nur’dan Bir Toplumsal Barış Önerisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Muhsin, A. (1998). (1. Baskı) Modern Asrın Kelam Âlimi Bedîüzzaman Said Nursi. (Çev. V. Sırım). İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Murat, S. (2001). Ankara Siyaseti ve Said Nursi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Mutlu, İ. (1993a). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hilâfet. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1993b). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hürriyet. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1993c). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Milliyetçilik. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1993d). Bediüzzaman’ın Yorumları Işığında Kıyamet Alâmetleri. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1994). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1995a). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Kadere Îman. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1995b). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölüm-Cenaze-Kabir. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Mutlu, İ. (1996). (2. Baskı) Sorularla Bediüzzaman Said Nursî II. İstanbul: Mutlu Yayınları.

——. Özcan, Ö. (2009a). (6. Baskı) Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (1). İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Özcan, Ö. (2009b). Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (3). İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Özcan, Ö. (2010). Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (4). İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Özdamar, M. (1997). Nur Volkanı Said Nursî. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları.

——. Özdemir, İ. (2017). “Said Nursi’de Din-Bilim İlişkisi”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 271-296.

——. Özdemir, İ. (2014). “Dünyevileşmenin Dayanılmaz Cazibesi ve Dini Değerler”, Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır, s. 213-244.

——. Özdemir, İ. (1998). Bediüzzaman Said Nursi’nin Çevre Anlayışı, https://sorularlarisale.com/makale/bediuzzaman-said-nursinin-cevre-anlayisi Erişim: 1.07.2020.

——. Özer, A. (2011). (5. Baskı) Bir İman Abidesi/Zübeyir Gündüzalp. İstanbul: Işık Yayınları. 

——. Öztürkçü, M. (2007). Bir İman Güneşi Said Nursî. İstanbul: Erguvan Yayınevi. 

——. Öztürkçü, M. (2008). Üstad Sayfaları. İstanbul: Erguvan Yayınevi. 

——. Paksu, M. (2010a). (61. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 1. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Paksu, M. (2010b). (41. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 2. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Paksu, M. (2010c). (29. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 3. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Paksu, M. (2010d). (14. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 4. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Paksu, Ö. F. (2004). Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Paksu, Ö. F. (2010). (23. Baskı). Bediüzzamanla Yaşayan Öyküler. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Pekkendir, A. K. (2004). Risale-i Nur Külliyatında Cihad. İstanbul: İttihad Yayınları.

——. Resulan, O. (1994). Bediüzzaman’ın Volkan Yazıları. İstanbul: Nûbihar Yayınları.

——. Rohat, (1991). Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi. İstanbul: Fırat Yayınları.

——. Sabri, M. B., & Beytar, E. (2009). Geleneğin Açmazı ile Modernist Savrulma Karşısında Said-i Nursî’nin Sivil Muhalafeti. İstanbul: Çıra Yayınları.

——. Sağlam, B. (2015). Bediüzzaman Said Nursi: Nutuk ve Makaleler (1908-1920), KLMN Yayınları, İstanbul.

——. Sağlam, B. (2013). Bediüzzaman Said Nursi: Kürtlerin Reçetesi Münazarat, KLMN Yayınları, İstanbul.

——. Sağlam, B. (2010a). Kur’an, Hadis ve Risale-i Nurda Kader ile İrade. İstanbul: Tebliğ Yayınları.

——. Sağlam, B. (2010b). Risale-i Nur Hakkında Bilmediklerimiz. İstanbul: Kamer Yayınları. 

——. Sağlam, B. (2006). Risale-i Nur’un Manevi Bir Müdafaası Celcelutiyenin Şerh ve İzahı, Tebliğ Yayınları.

——. Sağlam, B., & Acarkan, İ. (1998). Risale-i Nur’da Geçen Arapça, Farsça İbâreler ve Âyet, Hadis Meâlleri. İstanbul: Tebliğ Yayınları.

——. Salihoğlu, M. L. (1994). Bediüzzaman’dan Tesbitlerle Türk-Kürt Kardeşliği ve Ülkenin Huzur Reçetesi. İstanbul: Gençlik Yayınları.

——. Selvi, A. (2011). Siyasette Said Nursî Tartışması/Ateşten Yıllar. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Sergengeçti, O. Y. (1992). Said-i Nursî ve Serdengeçti. İstanbul: Kamer Yayınları.

——. Sırım, V. (2003a). Batılı Düşünürlerin Gözüyle Bediüzzaman. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Sırım, V. (2003b). Müslüman Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. ŞAHİNER, N. (2010b). (6. Baskı) Nur’a Adanan Bir Ömür/Zübeyir Abi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Şakir, M. (2007a). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (1). İstanbul: Dua Yayınları

——. Şakir, M. (2007b). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (2). İstanbul: Dua Yayınları

——. Şener, D., Başar, A., & Tatlı, A. (eds.). (1992). Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri Işığında Milli ve Manevi Problemlerimizin Hâl Çareleri. Konya: Şems İlim Araştırma Vakfı Yayını.

——. Şener, D. (2007). (4. Baskı) Bir Yol Haritası/Nur Mektebi (1). İstanbul: Feyza Yayınları.

——. Şener, D. (2008). (1. Baskı) Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi. İstanbul: Feyza Yayınları.

——. Şeyhanzade, M. S. (2003). Nurculuğun Tarihçesi/Medeniyet-i İslamiyye. İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şeyhanzade, M. S. (2007). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (1). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şeyhanzade, M. S. (2008). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (2). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şimşek, Ü. (2004). (2. Baskı) Şeytanla Münazara/Risale-i Nur Külliyatından Yirmi Altıncı Mektup Üzerine Açıklayıcı Bir Çalışma. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005a). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (1) /Yirmi İkinci Söz/Birinci Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005b). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (2) /Yirmi İkinci Söz/İKİNCİ Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005c). (1. Baskı) Risale-i Nur Işığında Cevşen Meâli. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005d). Risale-i Nur Dersleri (3) /Barla Modeli. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Tarhan, N. (2012a). Akıldan Kalbe Yolculuk: Bediüzzaman Modeli, Nesil Yayıncılık. İstanbul.

——. Tarhan, N. (2012b). Çağın Vicdanı Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İstanbul.

——. Tahan N. (2017). ‘’Bediüzzaman’ın Paradigması Olarak Din-Bilim Tamamlayıcılığı”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 360-362.

——. Thomas, M. (2006). (1. Baskı; C. Taşkın, trans.) Bediüzzaman’a Göre Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

——. Tokpınar, C. (2010). (37. Baskı) Risale-i Nur Okuma ve Anlama Teknikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Toku, N. (2009). Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Tüzün, İ. (2010). (2. Baskı) Risâle-i Nûr’un Mahiyeti ve İstifade Yolları. İstanbul: İrfan Mektebi.

——. Uslu, H. (2008). Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımıza Müjdeler. Konya: Konya Postası.

——. Üstündağ, H. Y. (2007). 1819 Bediüzzaman Oratoryosu. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Vakkasoğlu, V. (1977). Bediüzzaman Said Nursî’den Siyasî Tesbitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Vakkasoğlu, V. (2011). Başkasının Günahına Ağlayan Adam. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Weld, M. (1986). İslâm-Batı ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Yakup, A. (2005). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği. İstanbul: Güneş Yayınları.

——. Yalçınkaya, A. (2003). Küf/Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine Bir Yorumsama. İstanbul: Alan Yayınları.

——. Yalçınkaya, S. (2011). (2. Baskı) 99 Ayet/99 Hadis/99 Risale. İstanbul: Hayat Yayınları.

——. ŞAHİNER, N. (2010b). (6. Baskı) Nur’a Adanan Bir Ömür/Zübeyir Abi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Şakir, M. (2007a). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (1). İstanbul: Dua Yayınları

——. Şakir, M. (2007b). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (2). İstanbul: Dua Yayınları

——. Şener, D., Başar, A., & Tatlı, A. (eds.). (1992). Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri Işığında Milli ve Manevi Problemlerimizin Hâl Çareleri. Konya: Şems İlim Araştırma Vakfı Yayını.

——. Şener, D. (2007). (4. Baskı) Bir Yol Haritası/Nur Mektebi (1). İstanbul: Feyza Yayınları.

——. Şener, D. (2008). (1. Baskı) Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi. İstanbul: Feyza Yayınları.

——. Şeyhanzade, M. S. (2003). Nurculuğun Tarihçesi/Medeniyet-i İslamiyye. İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şeyhanzade, M. S. (2007). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (1). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şeyhanzade, M. S. (2008). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (2). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

——. Şimşek, Ü. (2004). (2. Baskı) Şeytanla Münazara/Risale-i Nur Külliyatından Yirmi Altıncı Mektup Üzerine Açıklayıcı Bir Çalışma. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005a). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (1) /Yirmi İkinci Söz/Birinci Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005b). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (2) /Yirmi İkinci Söz/İKİNCİ Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005c). (1. Baskı) Risale-i Nur Işığında Cevşen Meâli. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Şimşek, Ü. (2005d). Risale-i Nur Dersleri (3) /Barla Modeli. İstanbul: Zafer Yayınları.

——. Tarhan, N. (2012a). Akıldan Kalbe Yolculuk: Bediüzzaman Modeli, Nesil Yayıncılık. İstanbul.

——. Tarhan, N. (2012b). Çağın Vicdanı Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İstanbul.

——. Tahan N. (2017). ‘’Bediüzzaman’ın Paradigması Olarak Din-Bilim Tamamlayıcılığı”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 360-362.

——. Thomas, M. (2006). (1. Baskı; C. Taşkın, trans.) Bediüzzaman’a Göre Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

——. Tokpınar, C. (2010). (37. Baskı) Risale-i Nur Okuma ve Anlama Teknikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Toku, N. (2009). Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Tüzün, İ. (2010). (2. Baskı) Risâle-i Nûr’un Mahiyeti ve İstifade Yolları. İstanbul: İrfan Mektebi.

——. Uslu, H. (2008). Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımıza Müjdeler. Konya: Konya Postası.

——. Üstündağ, H. Y. (2007). 1819 Bediüzzaman Oratoryosu. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Vakkasoğlu, V. (1977). Bediüzzaman Said Nursî’den Siyasî Tesbitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Vakkasoğlu, V. (2011). Başkasının Günahına Ağlayan Adam. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Weld, M. (1986). İslâm-Batı ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

——. Yakup, A. (2005). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği. İstanbul: Güneş Yayınları.

——. Yalçınkaya, A. (2003). Küf/Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine Bir Yorumsama. İstanbul: Alan Yayınları.

——. Yalçınkaya, S. (2011). (2. Baskı) 99 Ayet/99 Hadis/99 Risale. İstanbul: Hayat Yayınları.

——. Yalsızuçanlar, S. (2003). (1. Baskı) Risale-i Nur Öyküleri/Bir Yolcunun Halleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

——. Yalsızuçanlar, S. (2007a). (1. Baskı) Namaz Risaleleri/Bediüzzaman Said Nursi. İstanbul: Sufî Kitap.

——. Yalsızuçanlar, S. (2007b). Tasavvuf Risalesi/Bediüzzaman Said Nursi. İstanbul: Sufî Kitap.

——. Yalsızuçanlar, S. (2009). (1. Baskı), Dem. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Yaşar, İ. (2002). Menhus Ruh/Nur Hareketi Serisi 2. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2007). Risale-i Nur’dan Edebî Yansımalar. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Yaşar, İ. (2008a). (1. Baskı) Nur Menzilleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2008b). (5. Baskı) Zamanın Sesi/Bediüzzaman Beşlemesi 1. İstanbul: Yeni Asya 
Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2008c). (5. Baskı) Bediüzzaman/Bediüzzaman Beşlemesi 2. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2008d). (5. Baskı) Said Nursî/Bediüzzaman Beşlemesi 3. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2008e). (5. Baskı) Nurcular/Bediüzzaman Beşlemesi 4. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2008f). (4. Baskı) Muhabbet Fedaîleri/Bediüzzaman Beşlemesi 5. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

——. Yaşar, İ. (2010). (1. Baskı) Nur Talebeleri/Güneşin Renkleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat

——. Yaşar, S. (1995). (2. Baskı) Bediüzzaman Kimdir? İstanbul: Gençlik Yayınları. (Original work published 1994)

——. Yaşar, S. (1999). Asırların Adamı Bediüzzaman Said Nursî. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

——. Yaşar, S. (2007). İçtihat Hattında Mevlâna ve Bediüzzaman. İstanbul: Nesil Yayınları.

——. Yaşar, S. (2010). (1. Baskı) Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

——. Yıldız, Z. (1995). Bediüzzaman ve Milliyetçilik. İstanbul: Timaş Yayınları.

——. Yılmaz, M. H. (2005). Bediüzzaman’ı Anlamak ve Risale-i Nur’dan İnciler. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları.

——. Yılmaz, M. H. (2005). Said Nursi’den Hastalara ve Hastalıklara Dair. İstanbul: Kardelen Market Kitapları.

——. Yüksel, M. (2002). Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatından Uhuvvet Risalesinin Manzum Şerhi. İstanbul.

——. Zeybek, K. (2007). Bilinmeyen Yönleriyle Bediüzzaman ve SAV. Isparta

——. Zuhayli, V., Ensari, E. F. Ve Basit, E. M. (2003). (1. Baskı) Bediüzzaman ve İnsan. İstanbul: Gelenek Yayınları.

Başa dön tuşu