Ömer Özcan

Ömer Özcan 1950 yılında Milas’ta doğdu. 
Risale-i Nur’ları 1968’de lise öğrencisi iken tanıdı.
Ertesi yıl Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nu kazandı.
Öğrencilik yıllarında Ankara’da bulunan Bediüzzaman Said Nursi’nin yakın talebelerinden Bayram Yüksel’in sohbetlerine katıldı; kendisinden istifade etti.
Zonguldak’ta 1973-1984 yıllarında lise öğretmenliği yaptı. 
2000 yılında mezun olduğu liseden emekli oldu.
Ömer Özcan, öğrencilik yıllarından başlayarak Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili kitap, risale ve belgeleri toplayarak hatırı sayılır bir arşiv oluşturdu.
Arşivinde Bediüzzaman Said Nursi’yle beraber bulunan ya da ziyaretine gidenlerle ilgili fotoğraf, ses, video veya yazılı olarak yaptığı kayıtlar bulunmaktadır. 
Risale-i Nur’un teksir veya matbaa olarak ilk baskılarının tamamına yakını da arşivinde bulunmaktadır. Birçok kitabın el yazması orijinal nüshaları da arşivde yer almaktadır.
Ömer Özcan, Bediüzzaman Said Nursi’yle ilgili hatıraları olanlarla yaptığı röportajlarını Risale-i Nur Hizmetkârları AĞABEYLER ANLATIYOR adıyla altı cilt olarak yayınlamıştır. 
Ömer Özcan bu kitapların dijital ortamda yayınlanması için Üsküdar Üniversite Risale-i Nur Araştırma Platformuna (RİNAP) vermiştir.

Ömer Özcan Risale-i Nur Arşivine ulaşmak için tıklayınız.

Başa dön tuşu